Regulamin świadczenia usług sklepu InduStone.pl

dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 1

Industone.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Aleksandra Pek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  ALEKSANDRA PEK  z siedzibą w Gdyni przy ul. Płk Dąbka 228, 81-155, wpisaną do CEIDIG.  Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie InduStone.pl

§ 2

InduStone.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem której użytkownicy, zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani mogą nabywać produkty z kamienia naturalnego i inne.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem  InduStone.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy na stronie sklepu (www.industone.pl/sklep) wypełnić wskazany formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu (zdjęcia przedstawiają przykładowy egzemplarz), wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie na ul. Janka Wiśniewskiego 13 w Gdyni bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego, za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Industone.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Industone.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.  W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.  W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona,  Industone.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru,  Industone.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi  Industone.pl.